Шеър Архив

ОШИҚ

Сад ғусса зи ҳиҷрони ту дорад  дили ошиқ, Аз кӯи ту дур нест ҳамон манзили ошиқ. Аз меҳру муҳаббат, ки ба ӯ нома фиристӣ,

САБЗҚАБОПӮШ

Дил бурда зи ман ҳамон бару душ, Ду чашми сияҳ ҳамон баногӯш. Аз чор тараф наззора кардам, Дар байни ҳама хушхиромон, Мерафт канор аз

ПАНД

“Вой – вои гиряи ман қоҳ- қоҳи ханда шуд”, Пеши мардум кори хуб не, балки кори ганда шуд. Риштаҳои дӯстии ағниёву камбағал, Қатъ  гардид

БАДКЕШ

Он кас, ки бувад ба асл бадкеш, Бегона аз ӯ шавад ҳама хеш. Нест дидани рӯи ӯ муборак, Ногоҳ, ки роҳ барояд аз пеш.

ПОСБОН

Ба ҳифзи мулку мамлакат, Мо бешумору беадад. Дар ҳамла мо ҳамчу шер, Ҳастем чобуку далер. Аҷдоди мо – Сомониён, Авлоди мо – Сомониён. Мароми

АЗ НАВ НИҲОДЕМ ТОҶ БА САР

Чун Оли Сомон ёфт шикаст, Рафт шӯҳрати тоҷик зи даст. Аз паси толеи мо, Манғит рӯи тахт нишаст *** Шуд кӯи мо дар кӯҳу

Рузи Артиши миллӣ (23 феврал)

Ту афсри ҳамватан, Бародари сарбаланд, Дар дифои сарзамин, Аз душман намои эмин,   Ман аз ту фахр намоям, Ба дустонам бигӯям, Ки Шумо ҳастед

Бибиҷон

Бибиҷони, ҷони ман, Шумо дар дилу ҷони ман! Мо шуморо дӯст дорем! Ба шумо ин шеро мехонам.   Имруз рузи шумо аст! Зодрузи шумо аст!

Зоопарк

Як рузи истирохат Ману  Лолаву рохат Аз барои тамошо Ба зоопарк рафтем мо, Ба он чо ки расидем Ачоиботро дидем, Кабку мургоб дидем Сагчаи

Чистнонхо

Хона аз пушти хона. Руйи охан равона (Катор)   Умрест дар паси дар Саргарми хонабони. Бе рухсаташ ба хона По хеч гах намемони. (кулф)

Шеъри Саъди Шерози

Мискин хар агарчи борбардор Чун бор хамебарад, азиз аст   Говону харони борбардор Бех з-щдамон мардумозор

ТОҶИ ДУРАХШОН

Эй  Ватанам, ҷони ман, Хори ту – бӯстони ман. Бе ту куҷо, навбаҳор, Қатраи борони ман?!   Эй  Ватанам, ҷони ман, Субҳи фурӯзони ман

Дасти Тоза

Усмон ба хона овард Ду китобчаи ачиб, Хар ду китобча хам дошт Суратчахои базеб   -Акочон, ба ман дихед -Ба ман дихед акочон, Гуфта

Сирри ҷовидонаи умри афандӣ

Худо шинухез, куробор  ва гуфту гузори Афандиро мушоҳида  карда, ба Азроил гуфт: Ҷони Афандӣ барои умрҳо  дар амон монд. — Ту, Азроил бошӣ, аввал 

Модар

Балогардони ман, боши ҳамеша Ҷудо аз ту дилам ором намеша Тамоме умри ман банди нафасҳо Ба қалби ман зада ишқи ту реша Гулам ҷонам

Бедорхобӣ

Бо ту ҳар чӣ рўзҳоям офтобӣ, офтобӣ, Бо ту ҳар чӣ шомҳоям моҳтобӣ, моҳтобӣ. Орзуи ошиқона зистан дар ман шукуфад Тоза аз нилуфару сабзу

Худо

Эй нури Худо дар назар аз рӯйи ту моро, Бигзор, ки дар рӯйи ту бинем Худоро. То накҳати  ҷонбахши  ту ҳамроҳи сабо шуд Хосияти

Чистон дар бораи (Офтоб)

Ба ҳезуму бе оташ Дар мегирад худ ба худ Наояд даргирад ҳам Аз ӯ ягон бӯи дуд. (Офтоб)

Чистон дар бораи (Телефон)

Аз  ин гӯшаи дунё Ба он гӯшаи дунё Мерасонад ба тезӣ Хабари моро туро? (Телефон)    

Чистон дар бораи ( Илм, дониш)

Қадраш аз ҳама боло, Ҳатто аз зару тилло. Намебиёяд ба каф Бо касе осон  аммо? ( Илм, дониш)

Чистон дар бораи (Арча)

Дар ҳама чор фасли фасли сол, Гирад ба бар як либос. Набошад зебо, дилкаш Ба ӯ дигар як либос. (Арча)

Чистон дар бораи (Оина)

Чист то ӯро набини Худатро намебинӣ (Оина)      

Чистон дар бораи

Дарояд , намебинӣ, Барояд, намебини То зиндаӣ ту бо он, Сари як  хон мешинӣ.                (Ҷон)

Чистон дар бораи

Бо куштам кам намешавад Ба ррондан гумм мешавад. Чун меҳмони нохонда, Ҳар ҷо бошад, шум мешавад.                       (Пашша)

Ду дона як лона Номаш чӣ? Кӣ медонат?                       (Дӯлона)

Чистон дар бораи (Зан)

Кист он илҳонбахши мо? Кистонон илҳонбахши мо? Аз он ҳама нақши мо, Тобишу дурахши мо.                            (Зан)

Олуча гули бодом

Олуча гули бодом, Ман чойкашакӣ бобом, Бобом шишта чой нӯшад, Ман чойкашаки бобом.

Чистон дар бораи (Офтоб)

Рӯз метобад, шаб мехобат. (Офтоб)    

Чистон дар бораи ( Хоб )

Намебиёӣ ба тоб, Нашавӣ то сер аз …. чӣ? (Хоб)

Чистон дар бораи (Симурғ)

Медонет он чӣ мурғ  аст, Як то ҷои сӣ мурғ  аст. (Симурғ)

Чистон дар бораи (Мазмун аз русӣ) (Нафас, ҳаво)

Ба бинӣ медарояд, АЗ даҳон мебароят Бе даро-барои он Ҷон аз тан мебарояд. (Мазмун аз русӣ)   (Нафас, ҳаво)

Чистон дар бораи (Мазмун аз русӣ) ( Нафас)

Он ҷони зиндагонӣ, Бе он зинда намонӣ. (Мазмун аз русӣ)  ( Нафас)

Чистон дар бораи (Ҳалқа)

Чист он тоби гӯши зан, Ҳам азоби гӯши зан. (Ҳалқа)    

Салом Модар

Бо номи ту ин калом, модар, Бар пири ту эҳтиром , модар! Ҳар соату субҳу шом, модар! Аз ҷону дилам салом,модар! *  *  *

Чистон дар бораи (Фазанд)

Кафшери муҳаббат он, Қаандили хонадон  он. Пайванди насле  ба асл. Кист он? Канӣ гӯетон! (Фарзанд)

Чистон дар бораи (Фарзанд)

Гул не, чу гул мебӯӣ, Ҷон нею ҷон мегӯӣ. Гирӣ ҳар гаҳ сари даст, Гӯё аз нав  мерӯӣ. (Фарзанд)

Чистон дар бораи (Вазифа,касб)

Бо ӯ ҳар кор бобарор, Бе ӯ ҳар кор бебарор. (Вазифа,касб)  

Чистон дар бораи (Ваъда)

На суд дорад,  на зиён, Медиҳанд  ӯро арзон. (Ваъда)        

Чистон дар бораи (Гардан)

Чист он? Канӣ ёбетон, Пайванди сару тан он. (Гардан)

Чистон дар бораи (Гап,сухан)

Мегӯӣ рӯзи дароз, Нотамом мемонад боз. (Гап,сухан)

Чистон дар бораи (Хома, қалам)

Заиф сту сабук аст, Хизматгори бузург аст. Бори  олам ба дӯшаш. Рози одам  ба гӯшаш. (Хома, қалам)

Чистон дар бораи (Сухан)

Кон ба дари забон он, Ҷон ба барии забон он, Тоҷ ба сари забон он, Фақат туфайли забон, Мегардад  ба мо баён. (Сухан)  

Чистон дар бораи (Хоб)

Намеояд ба зӯрӣ, Намеояд ба зорӣ. Мекашӣ омадашро, Ҳамеша интизорӣ. (Хоб)

Чистон дар бораи (Лола)

Дар шафақи нафбаҳор, Ҳар як ҷони беамон. (Лола).

Чистон дар бораи (Қасам)

Ёбад аз ӯ гаҳ амон. Ҳар як ҷони  беамон. (Қасам)    

Чистон дар бораи (Китоб)

Медорем ӯро  мо дӯст Надорем  чун  ӯ мо дӯст. (Китоб).

Чистон дар бораи (Китоб)

Нодон аз ӯ доно шуд, Нохоно ҳам хоно шуд. (Китоб)

Чистон дар бораи (Китоб)

Агар онро омӯзӣ, Ба илму фа номе омезӣ. (Китоб)  

Чистон дар бораи (Пул)

Воло қурбаш  чу тилло, Ҳама волаву  шайдо, Аслаш  коғаз, валекин Азиз ба пиру барно. (Пул)

Чистон дар бораи (Пул)

Ҳам ибтидои  ғам ӯ. Ҳам интиҳои ғам ӯ. Хуш бошӣ агар беш аст. Хуш бошӣ агар кам ӯ. (Пул)

Чистон дар бораи (Шайтон)

Номаш ҳасту худаш нест, Ҷои исту зисташ нест. (Шайтон)

Чистон дар бораи (Пул)

Ҳама хушдори ӯянд Ҳомӣ,  гамҳори ӯянд. Банда ба кори ӯянд. Ба ҷон посдори ӯянд. (Пул)    

Чистон дар бораи Пул

Асар беасарон, Басар бе басанор. Самар ба бесамарон, Хабар ба беҳаборон. (Пул)

Чистон дар бораи Пул

Ҷӯра ба ҳар беҷӯра, Чора ба ҳар бечора. Дар ҳама ҷо ба кора Ёри ҳама овора. (Пул)  

Чистон дар бораи Пул

Азизи  ҳар хонадон Ҳамдаи пиру  ҷавон Ба дарди ҳама дармон. Надошта ҳама дармон, Надошта з-ӯ ба армон. (Пул)

Чистон дар бораи Нарху,наво

Газандатар аз ору, Кушандатар  аз дору: Сӯзандатар аз оташ, Боиси  ҳар кашмакаш. (Нарху,наво)

Чистон дар бораи Тилло,зар

Чист он ҳам дӯсту душман, Ҳам бар туву ҳам бар ман? (Зар,тилло)  

Шеър дар бораи 23 Феврал

Им руз дар даруни суратба шеър аст.

Чистон дар бораи Абр

По надорад, медавад Бол надорад, мепарад. Шино мекунад бедаст. Кани гӯедон чиз аст? (Мазмун аз русӣ) (абр)

Чистон дар дораи Забон

Ҳам ганҷи даҳони мо, Ҳам ранҷи даҳони мо. ( Забон )

Чистон дар бораи Модар

Он асту мо мерӯем , Номашро чи мегӯем Модар)

Чистон дар бораи Мор, Каждум

Аз ӯ ҳамчун аз бало, Метарсад пиру барно. (Мор, каждум)

Чистон дар дораи Бӯса

Он чӣ пирӣ надорад. Он чӣ дерӣ надорад. Дода мегири бо шавқ. Асло сери надорад. (Бӯса).

Чистон дар бораи Барф

Дар сармо хоб меравад, Дар гармо об мешавад. (Барф)

Чистон дар бораи Арра

Надорад даҳон, Надорад забон. Дорад валекин. Қаторақ дандон. (Арра)

МАРДИ МАЙДОН

Эй марди марди майдон, Беҳрӯз Хоҷазода, Парчам зи ту парафшон, Беҳрӯз Хоҷазода. Аз он замон, ки гаштӣ пирӯзу дастболо, Сарҳо расад ба кайҳон, Беҳрӯз

ҚИШЛОҚИ ТИЛЛОӢ

Нишастам дӯш ба марди куҳансол, Аҷаб пири суханвар буду хушҳол, Буд аз Помир он пири хирадманд, Ҳикоят кард бар ман… шоду хурсанд, Шунидам ман

ПАНҶИ НООРОМ

Мевазад боди тозаву форам, Барги гулҳо ба ҷунбишанд аз он; Мешавад паҳн дар фазо ҳар дам Ин суруди қадими кӯҳистон: “Рӯзу шаб рӯди Панҷи

Тӯи колхоз

Мевазад боди тозаву форам, Барги гулҳо ба ҷунбишанд аз он. Мешавад паҳн дар фазо ҳар дам, Ин суруди қадими кӯҳистон: “Рӯзу шаб рӯди Панҷи

Тири англисӣ

Мевазад боди тозаву форам, Барги гулҳо ба ҷунбишанд онҳо. Мешавад паҳн дар фазо ҳар дам Ин суруди қадими кӯҳистон: “Рӯзу шаб рӯди Панҷи ноором

ЛЕНИН ДАР ПОМИР

… Ӯ зиндаву бо номи вай Дорад Ватан садҳо зафр Фатҳу зафарҳои Ватан Карданд ӯро зиндатар… Не хурӯсе ҷеғ зад шаб бемаҳал, Не ситора

Шарқи мазлум мешавад бедор…

Мевазад боди тозаву форам, Барги гулҳо ба ҷунбишанд аз он. Мешавад паҳн дар фазо ҳар дам Ин суруди қадими кӯҳистон: “Рӯзу шаб рӯди Панҷи
Close